de Omlor Dirk

Saarländische Stand-up-Comedy und Zauberei

Logo und Schriftzug Zauberer Dirk Omlor ist Rudi Lauer

Saarlännische Stand-up-Comedy unn Zauwerei

Es Programm

De Lauer Rudi vezehlt vunn dehemm, zauwert dezu und losst eich die Flemm vegesse. Zuerscht brunscht du dir vor lauder Lache ball in die Buxe, gleichzeidich bisch du fertich met de Welt. E echter Saarlänner, der a noch zauwere tud...    

Es Programm

De Lauer Rudi vezehlt vunn dehemm, zauwert dezu und losst eich die Flemm vegesse. Zuerscht brunscht du dir vor lauder Lache ball in die Buxe, gleichzeidich bisch du fertich met de Welt. E echter Saarlänner, der a noch zauwere tud...    

Wer isn de Lauer Rudi?

De Lauer Rudi kommt aus em Saarland, fahrt Taxi unn zauwert neweher. Friher hat er de Koffer vumm Bamra Paul, a so e Zauwerer, dorch die Gechend getraa unn is mett demm in de Weldgeschicht erumm gefahr….

Wer isn de Lauer Rudi?

De Lauer Rudi kommt aus em Saarland, fahrt Taxi unn zauwert neweher. Friher hat er de Koffer vumm Bamra Paul, a so e Zauwerer, dorch die Gechend getraa unn is mett demm in de Weldgeschicht erumm gefahr….

Nachrichde

Was de Omlor Dirk unn de Lauer Rudi so alles schaffe.

Nachrichde

Was de Omlor Dirk unn de Lauer Rudi so alles schaffe.

De Omlor Dirk

Wann de Omlor Dirk sich in de Lauer Rudi vewannelt, is das wie e Ridual. Er zieht e West aan, setz Brill unn Kapp uff und kommt zurick als saarlännischer Taxifahrer. Unn dann geht...

Im Bild zu sehen: Zauberer Dirk Omlor

De Omlor Dirk

Wann de Omlor Dirk sich in de Lauer Rudi vewannelt, is das wie e Ridual. Er zieht e West aan, setz Brill unn Kapp uff und kommt zurick als saarlännischer Taxifahrer. Unn dann geht...